Arenti Cloud

ເລືອກແຜນຂອງທ່ານ

ປະຈໍາເດືອນ

Arenti Cloud ຈະບັນທຶກຄລິບເຫດການເມື່ອມີການກວດຈັບການເຄື່ອນໄຫວ, ຄລິບເຫດການຈະຍາວເຖິງ 3 ນາທີ (ຂຶ້ນກັບຕົວແບບ). ເຈົ້າຈະມີເວລາ ໜຶ່ງ ເດືອນເພື່ອໃຊ້ບໍລິການນີ້.

ຕາມລະດູການ

Arenti Cloud ຈະບັນທຶກຄລິບເຫດການເມື່ອມີການກວດຈັບການເຄື່ອນໄຫວ, ຄລິບເຫດການຈະຍາວເຖິງ 3 ນາທີ (ຂຶ້ນກັບຕົວແບບ). ເຈົ້າຈະມີເວລາ 3 ເດືອນເພື່ອໃຊ້ບໍລິການນີ້.

ປະຈໍາປີ

Arenti Cloud ຈະບັນທຶກຄລິບເຫດການເມື່ອມີການກວດຈັບການເຄື່ອນໄຫວ, ຄລິບເຫດການຈະຍາວເຖິງ 3 ນາທີ (ຂຶ້ນກັບຕົວແບບ). ເຈົ້າຈະມີເວລາ 1 ປີເພື່ອໃຊ້ບໍລິການນີ້.

ປະຈໍາເດືອນ

Arenti Cloud ຈະບັນທຶກຄລິບເຫດການເມື່ອມີການກວດຈັບການເຄື່ອນໄຫວ, ຄລິບເຫດການຈະຍາວເຖິງ 3 ນາທີ (ຂຶ້ນກັບຕົວແບບ). ເຈົ້າຈະມີເວລາ ໜຶ່ງ ເດືອນເພື່ອໃຊ້ບໍລິການນີ້.

ຕາມລະດູການ

Arenti Cloud ຈະບັນທຶກຄລິບເຫດການເມື່ອມີການກວດຈັບການເຄື່ອນໄຫວ, ຄລິບເຫດການຈະຍາວເຖິງ 3 ນາທີ (ຂຶ້ນກັບຕົວແບບ). ເຈົ້າຈະມີເວລາ 3 ເດືອນເພື່ອໃຊ້ບໍລິການນີ້.

ປະຈໍາປີ

Arenti Cloud ຈະບັນທຶກຄລິບເຫດການເມື່ອມີການກວດຈັບການເຄື່ອນໄຫວ, ຄລິບເຫດການຈະຍາວເຖິງ 3 ນາທີ (ຂຶ້ນກັບຕົວແບບ). ເຈົ້າຈະມີເວລາ 1 ປີເພື່ອໃຊ້ບໍລິການນີ້.

ປະຈໍາເດືອນ

Arenti Cloud ຍັງໃຫ້ຕົວເລືອກການບັນທຶກແບບເຕັມມື້, ບັນທຶກ 24/7 (ຍົກເວັ້ນກ້ອງແບັດເຕີຣີແລະກະດິ່ງປະຕູວິດີໂອ). ເຈົ້າຈະມີເວລາ ໜຶ່ງ ເດືອນເພື່ອໃຊ້ບໍລິການນີ້.

ຕາມລະດູການ

Arenti Cloud ຍັງໃຫ້ຕົວເລືອກການບັນທຶກແບບເຕັມມື້, ບັນທຶກ 24/7 (ຍົກເວັ້ນກ້ອງແບັດເຕີຣີແລະກະດິ່ງປະຕູວິດີໂອ). ເຈົ້າຈະມີເວລາ 3 ເດືອນເພື່ອໃຊ້ບໍລິການນີ້.

ປະຈໍາປີ

Arenti Cloud ຍັງໃຫ້ຕົວເລືອກການບັນທຶກແບບເຕັມມື້, ບັນທຶກ 24/7 (ຍົກເວັ້ນກ້ອງແບັດເຕີຣີແລະກະດິ່ງປະຕູວິດີໂອ). ເຈົ້າຈະມີເວລາ 1 ປີເພື່ອໃຊ້ບໍລິການນີ້.

ປະຈໍາເດືອນ

Arenti Cloud ຍັງໃຫ້ຕົວເລືອກການບັນທຶກແບບເຕັມມື້, ບັນທຶກ 24/7 (ຍົກເວັ້ນກ້ອງແບັດເຕີຣີແລະກະດິ່ງປະຕູວິດີໂອ). ເຈົ້າຈະມີເວລາ ໜຶ່ງ ເດືອນເພື່ອໃຊ້ບໍລິການນີ້.

ຕາມລະດູການ

Arenti Cloud ຍັງໃຫ້ຕົວເລືອກການບັນທຶກແບບເຕັມມື້, ບັນທຶກ 24/7 (ຍົກເວັ້ນກ້ອງແບັດເຕີຣີແລະກະດິ່ງປະຕູວິດີໂອ). ເຈົ້າຈະມີເວລາ 3 ເດືອນເພື່ອໃຊ້ບໍລິການນີ້.

ປະຈໍາປີ

Arenti Cloud ຍັງໃຫ້ຕົວເລືອກການບັນທຶກແບບເຕັມມື້, ບັນທຶກ 24/7 (ຍົກເວັ້ນກ້ອງແບັດເຕີຣີແລະກະດິ່ງປະຕູວິດີໂອ). ເຈົ້າຈະມີເວລາ 1 ປີເພື່ອໃຊ້ບໍລິການນີ້.

Arenti ຄວາມພະຍາຍາມສໍາລັບການປົກປ້ອງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ

ການປົກປ້ອງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ

Arenti ເອົາໃຈໃສ່ສະເີຕໍ່ກັບການປົກປ້ອງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ. ຕັ້ງແຕ່ Arenti ເກີດມາ, ພວກເຮົາໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມໃນທຸກດ້ານຂອງໄລຍະການພັດທະນາ, ລວມທັງອຸປະກອນ, ແອັບ, ແລະເຊີບເວີ.

ອຸປະກອນຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ

ກ້ອງຖ່າຍຮູບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບດ້ວຍຂະບວນການເຂົ້າລະຫັດໂດຍໃຊ້ວິທີການຄິດໄລ່ AES-128. ຂໍ້ມູນທັງwillົດຈະຖືກເຂົ້າລະຫັດ, ລວມທັງຂໍ້ຄວາມເຫດການ, ຄໍາສັ່ງຄວບຄຸມ, ການຖ່າຍທອດສົດສໍາລັບການເບິ່ງສົດ, ການເກັບຮັກສາຄລາວ, ແລະບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນໃນທ້ອງຖິ່ນ.

AES-128 ເປັນມາດຕະຖານການເຂົ້າລະຫັດຄວາມປອດໄພທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານສູງແລະກ້າວ ໜ້າ, ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຢ່າງກວ້າງຂວາງໂດຍອຸດສາຫະກໍາ.

ກ້ອງທັງsupportົດສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ໂprivacyດຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ. ຜູ້ໃຊ້ສາມາດ ກຳ ນົດສະຖານະການເປີດ/ປິດຂອງເລນ. ຢູ່ໃນສະຖານະປິດ, ຈະບໍ່ມີການໂອນຂໍ້ມູນຈາກອຸປະກອນ. ໃນເວລານີ້, ບາງສ່ວນຂອງຕົວແບບມີ ໜ້າ ທີ່ປົກປິດທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ເລນຈະມ້ວນຂຶ້ນມາ. ອັນນີ້ຮັບຮູ້ການປົກປ້ອງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຢ່າງແທ້ຈິງ.

ການສົ່ງຂໍ້ມູນ

ພາຍໃນການປະຕິສໍາພັນທີ່ສົມບູນລະຫວ່າງອຸປະກອນ, ເຊີບເວີ, ແລະແອັບ, ການສົ່ງຂໍ້ມູນທັງisົດແມ່ນເຮັດຜ່ານ HTTPS, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໂດຍລະບົບ SSL, ລວມທັງການຖ່າຍທອດ, ຂໍ້ຄວາມເຫດການ, ແລະຄໍາສັ່ງຄວບຄຸມ.

SSL ແມ່ນມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາສໍາລັບການສື່ສານທີ່ປອດໄພ, ເຊິ່ງສາມາດຮັບປະກັນການສົ່ງຂໍ້ມູນຢູ່ໃນເຄືອຂ່າຍໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

ພວກເຮົາຍັງເພີ່ມການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຫຼັກຢູ່ທີ່ລະບົບສາຍສົ່ງ P2P ທີ່ໃຊ້ສໍາລັບການຖ່າຍທອດ, ເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກັບຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນຕື່ມອີກ.

AWS Cloud Server

ພວກເຮົາເລືອກ AWS ເປັນຫຸ້ນສ່ວນການບໍລິການຄລາວຂອງພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ. ການບໍລິການທັງisົດແມ່ນຖືກສ້າງຂຶ້ນຜ່ານທາງ AWS, ບໍ່ມີຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຟັງອັນອື່ນເພາະວ່າ AWS ເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຄລາວທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງອຸດສາຫະກໍາເພື່ອຄວາມປອດໄພແລະການປົກປ້ອງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ.

ສຳ ລັບຜູ້ໃຊ້, ຂໍ້ມູນ ສຳ ຄັນທີ່ສຸດແມ່ນຂໍ້ມູນປະ ຈຳ ຕົວຂອງບັນຊີ. ຢູ່ທີ່ເຊີບເວີ, ໃບຢັ້ງຢືນບັນຊີຖືກເຂົ້າລະຫັດດ້ວຍ AES-128.

ພວກເຮົາ ນຳ ໃຊ້ເຊີບເວີ AWS ໄປທົ່ວໂລກ. ສາມເຊີບເວີແມ່ນຕັ້ງຢູ່ຕ່າງຫາກຢູ່ໃນສະຫະລັດ, ເຢຍລະມັນ, ແລະຈີນ, ໃນການບໍລິການຂອງພາກພື້ນທົ່ວໂລກ. ຂໍ້ມູນຂອງແຕ່ລະພາກພື້ນຈະຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ທີ່ເຊີບເວີເທົ່ານັ້ນ.

ແອັບ Arenti

ການພິສູດຢືນຢັນສອງຂັ້ນຕອນແມ່ນໃຊ້ສໍາລັບການເຂົ້າສູ່ລະບົບຂອງ Arenti App. ເມື່ອຜູ້ໃຊ້ແກ້ໄຂຂໍ້ມູນປະຈໍາຕົວຂອງບັນຊີຫຼືການເຂົ້າສູ່ລະບົບທາງໄກເກີດຂຶ້ນ, ລະຫັດການຢັ້ງຢືນຈະຖືກສົ່ງສໍາລັບການພິສູດຢືນຢັນສອງຂັ້ນຕອນ.

ໃນຂະນະດຽວກັນ, Arenti App ເກັບ ກຳ ຂໍ້ມູນມືຖືທີ່ຕອບສະ ໜອງ ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດgeneralາຍສາກົນທົ່ວໄປ.

ການປົກປ້ອງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ

Arenti ເອົາໃຈໃສ່ສະເີຕໍ່ກັບການປົກປ້ອງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ. ຕັ້ງແຕ່ Arenti ເກີດມາ, ພວກເຮົາໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມໃນທຸກດ້ານຂອງໄລຍະການພັດທະນາ, ລວມທັງອຸປະກອນ, ແອັບ, ແລະເຊີບເວີ.

ອຸປະກອນຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ

ກ້ອງຖ່າຍຮູບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບດ້ວຍຂະບວນການເຂົ້າລະຫັດໂດຍໃຊ້ວິທີການຄິດໄລ່ AES-128. ຂໍ້ມູນທັງwillົດຈະຖືກເຂົ້າລະຫັດ, ລວມທັງຂໍ້ຄວາມເຫດການ, ຄໍາສັ່ງຄວບຄຸມ, ການຖ່າຍທອດສົດສໍາລັບການເບິ່ງສົດ, ການເກັບຮັກສາຄລາວ, ແລະບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນໃນທ້ອງຖິ່ນ.

AES-128 ເປັນມາດຕະຖານການເຂົ້າລະຫັດຄວາມປອດໄພທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານສູງແລະກ້າວ ໜ້າ, ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຢ່າງກວ້າງຂວາງໂດຍອຸດສາຫະກໍາ.

ກ້ອງທັງsupportົດສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ໂprivacyດຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ. ຜູ້ໃຊ້ສາມາດ ກຳ ນົດສະຖານະການເປີດ/ປິດຂອງເລນ. ຢູ່ໃນສະຖານະປິດ, ຈະບໍ່ມີການໂອນຂໍ້ມູນຈາກອຸປະກອນ. ໃນເວລານີ້, ບາງສ່ວນຂອງຕົວແບບມີ ໜ້າ ທີ່ປົກປິດທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ເລນຈະມ້ວນຂຶ້ນມາ. ອັນນີ້ຮັບຮູ້ການປົກປ້ອງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຢ່າງແທ້ຈິງ.

ການສົ່ງຂໍ້ມູນ

ພາຍໃນການປະຕິສໍາພັນທີ່ສົມບູນລະຫວ່າງອຸປະກອນ, ເຊີບເວີ, ແລະແອັບ, ການສົ່ງຂໍ້ມູນທັງisົດແມ່ນເຮັດຜ່ານ HTTPS, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໂດຍລະບົບ SSL, ລວມທັງການຖ່າຍທອດ, ຂໍ້ຄວາມເຫດການ, ແລະຄໍາສັ່ງຄວບຄຸມ.

SSL ແມ່ນມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາສໍາລັບການສື່ສານທີ່ປອດໄພ, ເຊິ່ງສາມາດຮັບປະກັນການສົ່ງຂໍ້ມູນຢູ່ໃນເຄືອຂ່າຍໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

ພວກເຮົາຍັງເພີ່ມການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຫຼັກຢູ່ທີ່ລະບົບສາຍສົ່ງ P2P ທີ່ໃຊ້ສໍາລັບການຖ່າຍທອດ, ເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກັບຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນຕື່ມອີກ.

AWS Cloud Server

ພວກເຮົາເລືອກ AWS ເປັນຫຸ້ນສ່ວນການບໍລິການຄລາວຂອງພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ. ການບໍລິການທັງisົດແມ່ນຖືກສ້າງຂຶ້ນຜ່ານທາງ AWS, ບໍ່ມີຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຟັງອັນອື່ນເພາະວ່າ AWS ເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຄລາວທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງອຸດສາຫະກໍາເພື່ອຄວາມປອດໄພແລະການປົກປ້ອງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ.

ສຳ ລັບຜູ້ໃຊ້, ຂໍ້ມູນ ສຳ ຄັນທີ່ສຸດແມ່ນຂໍ້ມູນປະ ຈຳ ຕົວຂອງບັນຊີ. ຢູ່ທີ່ເຊີບເວີ, ໃບຢັ້ງຢືນບັນຊີຖືກເຂົ້າລະຫັດດ້ວຍ AES-128.

ພວກເຮົາ ນຳ ໃຊ້ເຊີບເວີ AWS ໄປທົ່ວໂລກ. ສາມເຊີບເວີແມ່ນຕັ້ງຢູ່ຕ່າງຫາກຢູ່ໃນສະຫະລັດ, ເຢຍລະມັນ, ແລະຈີນ, ໃນການບໍລິການຂອງພາກພື້ນທົ່ວໂລກ. ຂໍ້ມູນຂອງແຕ່ລະພາກພື້ນຈະຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ທີ່ເຊີບເວີເທົ່ານັ້ນ.

ແອັບ Arenti

ການພິສູດຢືນຢັນສອງຂັ້ນຕອນແມ່ນໃຊ້ສໍາລັບການເຂົ້າສູ່ລະບົບຂອງ Arenti App. ເມື່ອຜູ້ໃຊ້ແກ້ໄຂຂໍ້ມູນປະຈໍາຕົວຂອງບັນຊີຫຼືການເຂົ້າສູ່ລະບົບທາງໄກເກີດຂຶ້ນ, ລະຫັດການຢັ້ງຢືນຈະຖືກສົ່ງສໍາລັບການພິສູດຢືນຢັນສອງຂັ້ນຕອນ.

ໃນຂະນະດຽວກັນ, Arenti App ເກັບ ກຳ ຂໍ້ມູນມືຖືທີ່ຕອບສະ ໜອງ ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດgeneralາຍສາກົນທົ່ວໄປ.


ເຊື່ອມຕໍ່

ສອບຖາມດຽວນີ້